วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป ? กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งรั้วลวดสลิง บริเวณน้ำผุดธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงปรับปรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 87-6106 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง