วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ธ.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน- ๒๔๒๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
จ้างปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถปรับอากาศชั้นครึ่ง ไป ? กลับ ตามโครงการเพิ่มพูนศักยภาพทักษะแกนนำและเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งรั้วลวดสลิง บริเวณน้ำผุดธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง