วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0061 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
17  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตักหน้าขุดหน้าหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ 8520 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรแบบหินคลุก ซอย 5/7 หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-62-0073 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 90-0763 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง