วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวนาสวรรค์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 344 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่อมปั๊มน้ำแรงดัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง ซอยบ้านนายสำราญ อารมณ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ส.ค. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างรถตู้เพื่อเดินทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถกระเช้า 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-5478 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กท-493 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง