วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษราคัม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถพ่วงรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะที่กำหนด รถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างจัดทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อราวบันไดทางขึ้นพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (โถสุขภัณฑ์แบบ 2 ชิ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมช่วงเปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง