วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ พร้อมปรับปรุงทางข้ามฝาย หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุที่จำเป็นในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างค่าเช่าเต็นท์ และเก้าอี้ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มในวันฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างตัดหญ้า ตามโครงการรณรงค์ความสะอาดถนนสองข้างทาง (หน้าบ้านน่ามอง) ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครืืื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 86-9478 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง