วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2567
จัดซื้อรถส่วนกลาง-บรรทุกดีเซล จำนวน 5 คัน (ครั้งที่ 2)
11  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างโรงงานสงวนวงศ์หินอ่อน หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถถส่วนกลาง-บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มี.ค. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผห ๙๐๓๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยฟาร์มม้า หมู่ที่ 6
4  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านวังโต่งโต้น หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบ้านคุณพจน์ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางซอยบ้านตาเงาะ หมู่ที่ 8
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง