วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมขยายไหล่ทาง สายทาง นม.ถ ๗๐-๐๐๙ บ้านคลองเดื่อ-บ้านท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาต่อประกันภันยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ-994 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-344 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 6117 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย บ้านอุทุมพรพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างระบบเสียงไร้สาย บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเช่าเต็นท์และเก้าอี้ในกิจกรรมฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม วันที่ 28 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง