วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยคอกม้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์บันไดสไลด์ 2 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อตู้เอกสารสี่ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที รสจืดชนิดกล่อง สำหรับนักเรียนอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแทงค์น้ำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนเทรนเนอร์บรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านนายช่วงอบอุ่น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง