วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนิยม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านบุ่งเตย-บ้านสระน้ำใส หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยข้างศาลาประชาคม บ้านท่าช้างใต้ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี เดือนมกราคม 64 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลหมูสี สำหรับนักเรียนอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รอกสลิงดึงสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไม้ชักฟิวส์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถ รับ-ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง