วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์บรรทุกขยะ ทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำประกันภัยรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งฉ 994 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหินลูกบอลคัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตพร้อมระบบ ระบายน้ำ สายทางบ้านไร่-วงเวียนบ้านไร่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2563
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-5412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง