วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
เช่าไฟประดับ พร้อมเครื่องปั่นไฟ โครงการประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างรถแบคโฮพร้อมคนขับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากอุทกภัย(ขุดร่องน้ำ หมู่ที่ 12 บ้านท่าช้างใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน-2429 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 87-6106 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
24  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ