วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอม ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดือนสิงหาคม 63 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อครุภัณฑ์จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการหมูสี สีเขียวประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำยาทำความสะอาดค่าเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถตู้ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง