โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพ กุมภาพันธ์ 2566


กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพฯ ผู้ป่วยฯ และตรวจสุขภาพประจำเดือนให้กับผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566