โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


ขอเชิญชวน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหมูสี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ 2566