หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล  
  นายกเทศบาลตำบลหมูสี  
   โทร. 089-8449153  
 
 นายสนั่น  เปาะชะนะ   นายจำลอง  มงคลแพทย์  นายสำรวย  กาจันทึก 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 086-2445252 โทร. 089-9470775 โทร. 092-6501544
   
   
   
   
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50792 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน