หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 สภาเทศบาล

   
  นายวิรัตน์  มะปรางค์  
  ประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี  
   โทร. 086-2441094  
   
  นางสาวภัทรภร  สีสวย  
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหมูสี  
   โทร. 087-1177191  
 
นายเดชทวีชัย  พรหมพินิจ นายสมศักดิ์  ญาติปราโมทย์ นายกิตติ  บุรีรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 1
โทร. 089-8490044  โทร. 081-9970880 โทร. 084-4519197
 
นางอรชร  ศรีบุบผา นางสุรภา  บุญชูรอด นายยุทธการ  สังข์กลม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหมูสี เขต 2
โทร. 084-6053582  โทร. 098-9695629 โทร. 088-7079596
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50805 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน