โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง ซอยบ้านนายสำราญ อารมณ์ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์กึ่งพ่วงพร้อมเทรลเลอร์บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding     ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และจักรยานยนต์ของทางราชการ ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็น ตัดใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบลหมูสี      
 
 
 

 

 โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564...

การประชาคมโครงการประชุมปรับปรุงแผนประจำปีงบประมาณ 2565...

ประชาคม 2564...

ทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลหมูสี ได้ทำการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ใน ม.2 ม.5 ม.6 ม.12 ม.15...


โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2564...

การประชาคมโครงการประชุมปรับปรุงแผนประจำปีงบประมาณ 2565...

ประชาคม 2564...

ทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลหมูสี ได้ทำการซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ใน ม.2 ม.5 ม.6 ม.12 ม.15...

นายกสมเกียรติ ให้กำลังใจทีมแพทย์ คณะทำงานและประชาชนชาวตำบลหมูสี ที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ณ ศูนย์โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย.2564...

การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหมูสี...

ผู้มีจิตศรัทธา​ บริจาคช่วยเหลือ ผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน Social_Distancing...

มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตลาดนัดตำบลหมูสี...

 

 
 
31 มี.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป...
28 ก.พ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใ...
28 ก.พ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหมู...
23 ก.พ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ...
22 ก.พ. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้อ...
2 ก.พ. 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสาย...
16 ส.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทาง ซอยบ้านนายสำรา...
11 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถยนต์กึ่งพ่วงพร้อมเทร...
8 ส.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ และจักรยานยนต์ของทางรา...
3 ส.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดย...
3 ส.ค. 2565 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถ...
21 เม.ย. 2563 ทดสอบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565

 

 

 

 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 702482 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน