หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 



ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องขอขยายเวลาแจ้งการประมาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 35
  7 พ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 128
  19 ต.ค. 2565    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25
  9 ก.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ป้าย ประจำปีภาษี 2566 112
  31 มี.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 374
  28 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ปี 2564 254
  28 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2564 200
  23 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-8 308
  22 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 247
  2 ก.พ. 2565    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 305





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 785438 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน