หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 9
  30 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 11
  24 ธ.ค. 2563    การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 12
  26 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 25
  8 ต.ค. 2563    ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 32
  23 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรืองขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) 41
  2 ก.ย. 2563    ปรกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 43
  31 ส.ค. 2563    ปรกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ 34
  31 ส.ค. 2563    แจ้งการส่งหนังสือคัดค้านการประเมินภาษี 39
  4 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ 78

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 50768 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน