หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.ย. 2564    การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 42
  5 พ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (เพิ่มเติม) 40
  19 ม.ค. 2564    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ปี2564 40
  8 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 37
  30 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ 38
  24 ธ.ค. 2563    การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 38
  16 ธ.ค. 2563    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ปี2564 40
  26 พ.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 38
  8 ต.ค. 2563    ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 37
  23 ก.ย. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรืองขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 158893 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน