หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 189
  28 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ปี 2564 77
  28 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2564 77
  23 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-8 138
  22 ก.พ. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 80
  2 ก.พ. 2565    รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 143
  5 ม.ค. 2565    การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ส.2565 เพิ่มเติม 111
  24 ธ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ประจำปีภาษี 2565 115
  23 ธ.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต ทต.หมูสี ประจำปีภาษี 2565 105
  1 พ.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 169

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 683918 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน