หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ธ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 70
  15 ธ.ค. 2564    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 57
  15 ธ.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 57
  24 พ.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 62
  18 ต.ค. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 65
  30 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 64
  22 ก.ย. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 61
  10 ก.ย. 2564    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 58
  3 ส.ค. 2564    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 60
  3 ส.ค. 2564    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 736976 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน