หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 



การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือน) 83
  4 มี.ค. 2565    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 76
  7 ม.ค. 2565    ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบสอบภายใน ปี 2565 83
  7 ม.ค. 2565    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 80
  7 ม.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 80
  4 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 83
  1 ต.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร 76
  1 ต.ค. 2564    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 75
  1 ต.ค. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 78
  1 ต.ค. 2564    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 76





- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 767477 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน