หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2565 (รอบ 6 เดือน) 66
  4 มี.ค. 2565    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 62
  7 ม.ค. 2565    ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบสอบภายใน ปี 2565 67
  7 ม.ค. 2565    นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 62
  7 ม.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 61
  4 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 65
  1 ต.ค. 2564    มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตระหนักแก่บุคลากร 60
  1 ต.ค. 2564    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 60
  1 ต.ค. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 61
  1 ต.ค. 2564    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 58

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 737034 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน