หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มิ.ย. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4-2565 60
  1 มิ.ย. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3-2565 35
  1 มี.ค. 2565    ประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 39
  28 ก.พ. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2-2565 35
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศเปลี่ยนแปลงงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 35
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1-2565 37
  30 ก.ย. 2564    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 52
  29 ก.ย. 2564    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 96
  29 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 44
  21 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 720984 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน