หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ย. 2565    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2566 10
  16 มิ.ย. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4-2565 110
  1 มิ.ย. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3-2565 80
  1 มี.ค. 2565    ประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 82
  28 ก.พ. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2-2565 78
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศเปลี่ยนแปลงงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 75
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1-2565 80
  30 ก.ย. 2564    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 105
  29 ก.ย. 2564    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 156
  29 ก.ย. 2564    ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 93

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 785418 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน