หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ก.พ. 2565    รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคคลากร ปี 2564 167
  29 ม.ค. 2564    มาตราการให้รางวัลและลงโทษพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบ 2564 117
  29 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบ 2564 122
  29 ม.ค. 2564    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ปีงบ 2564 132
  20 ม.ค. 2564    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564-2565 133
  1 ต.ค. 2561    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 -2562) 381
  1 ต.ค. 2558    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 -2559) 297
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 837320 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน