หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ส.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 5
  4 ส.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ปรับปรุง 2566 5
  4 ส.ค. 2566    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 3
  4 ส.ค. 2566    คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลหมูสี 4
  18 ต.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 25
  18 ต.ค. 2565    ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจรืต (พ.ศ.2566-2570) 24
  21 ก.พ. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 38
  4 ต.ค. 2564    แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 112
  23 พ.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) 113
  23 พ.ค. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (2562-2564) 112
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 837289 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน