หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 ต.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง พร้อมขยายไหล่ทางสายทาง นม.ถ 70-008 ืบ้านคลองเดื่อ - บ้านท่าช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ 6
  8 ก.ย. 2564    ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบลาดยาง ข้างที่ นสล.ที่ 14 43
  6 ก.ย. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอลฟัลต์คอนกรีต ซอยคุ้มป่าไผ่ หมู่ที่ 13 41
  25 ส.ค. 2564    ประกาศเทศบาลหมูสี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนหินคลุก ผิวจราจรแบบหินคลุก ซอย 5/7 หมู่5 47
  9 ส.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรแบบหินคลุก ซอย 5/7 หมู่ 5 42
  21 ก.ค. 2564    โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิจราจรแบบหินคลุก ซอย 5/7 หมู่ที่ 5 41
  20 ก.ค. 2564    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าทองเทียน หมู่ที่ 6 41
  24 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบคอนกรีตแอลฟัลต์ ซอย 1 บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 8 41
  21 เม.ย. 2563    ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
  21 เม.ย. 2563    จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 85-6018 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 158864 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน