หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 15
  11 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
  11 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 17
  4 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 138
  4 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
  4 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้ิจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13
  8 ส.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
  8 ส.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16
  4 ส.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
  26 ก.ค. 2566    ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 837297 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน