หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ก.พ. 2566    ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3
  15 ก.ย. 2565    ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย J2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 87
  12 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมวัดถ้ำเทวรูปทรงธรรมแยกซอยกล้วยทอดสุโขทัย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 99
  12 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณน้ำผุด ( ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
  8 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาด ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำสายทางบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 71
  8 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีสอร์ทลูเซอร์เน่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) 66
  7 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวนาสวรรค์หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 55
  7 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 49
  6 ก.ย. 2565    ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) 53
  31 ส.ค. 2565    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 59

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 755701 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน