หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ต.ค. 2566    ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 47
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง 2565 157
  28 ต.ค. 2565    ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 164
  18 เม.ย. 2565    รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 64 ปีงบประมาณ 2564 168
  4 ม.ค. 2565    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 168
  1 ธ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2564 152
  12 พ.ย. 2564    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไครมาสที่ 4 168
  30 ก.ย. 2564    รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 139
  9 ก.ค. 2564    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไครมาสที่ 3 143
  4 พ.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 149

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 856248 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน