หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 โอทอป สินค้าชุมชน

สินค้าชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่ามะปรางค์-บ้านคลองเพล

 

วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง โอทอป เขาใหญ่

 

ท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านเหวปลากั้ง

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านเหวปลากั้ง

1.ผลไม้แช่อิ่มตามฤดูกาล  คุณสมชาย  ยิ้มจันทึก  โทร. 083-796-9937

2.น้ำมันเขียว  คุณภัทรวดี  สิงห์คำมา  โทร.

3.เย็บปักถักร้อย  คุณหนูทอง  รื่นณรงค์  โทร. 061-426-8333

4.แหนมหมูใบตอง  คุณสุภัณทรา  ประเสริฐสงค์  โทร. 062-474-8197

5.ครีมมะขามขัดผิว  คุณจตุพร  ปักโคทานัง  โทร. 098-224-4264

6.ปุ๋ยหมักชีวภาพ  คุณบุญเรือง  โพธิ์สาวัง  โทร. 081-068-2398

7.เทียนหอม  คุณกฤติกา  สิงห์บุตร  โทร.

8.ถ่านอัดแท่ง  คุณสมปอง  การิก   โทร.

9.น้ำสมุนไพร  คุณปรางหวาน  พรมพินิจ  โทร. 095-252-8587

10.กล้วยหอมอบเนย  คุณมาลี  เรือนจันทึก   โทร. 080-332-3204

 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชนนวดแผนไทย

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870923 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน