เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567-2569 [ 31 ม.ค. 2567 ]8
2 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 31 ม.ค. 2565 ]51
3 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหมูสี [ 1 ต.ค. 2564 ]108
4 นโยบายการยริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566 [ 5 ม.ค. 2564 ]115