เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2567 ]3
2 ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ หรือประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ที่มีชื่อในเขตเทศบาลตำบลหมูสี ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ฟรี!! ในวันที่ 13 เมษายน 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]12
3 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 3 เม.ย. 2567 ]11
4 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหมูสี [ 5 ก.พ. 2567 ]17
5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 1 ก.พ. 2567 ]12
6 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (บินโดรน) [ 9 ม.ค. 2567 ]111
7 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปีภาษี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]39
8 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส. 4 ประจำภาษี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]73
9 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหมูสี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]141
10 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ต.ค. 2566 ]70
11 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]114
12 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ป้าย ประจำปีภาษี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]96
13 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องแจ้งตรวจสอบรายการเงินเข้ากรณีชำระภาษีท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2566 ]106
14 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]117
15 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องขอขยายเวลาแจ้งการประมาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]199
16 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]234
17 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 19 ต.ค. 2565 ]94
18 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ป้าย ประจำปีภาษี 2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]206
19 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]444
20 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]307
21 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]245
22 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-8 [ 23 ก.พ. 2565 ]365
23 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]293
24 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ [ 2 ก.พ. 2565 ]356
25 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ส.2565 เพิ่มเติม [ 5 ม.ค. 2565 ]243
26 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ประจำปีภาษี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]243
27 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต ทต.หมูสี ประจำปีภาษี 2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]242
28 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]303
29 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]269
30 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 5 พ.ค. 2564 ]332
31 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ปี2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]163
32 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 14 ม.ค. 2564 ]8
33 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [ 8 ม.ค. 2564 ]157
34 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]177
35 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ธ.ค. 2563 ]144
36 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ปี2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]210
37 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 26 พ.ย. 2563 ]171
38 ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) [ 8 ต.ค. 2563 ]105
39 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรืองขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) [ 23 ก.ย. 2563 ]397
40 ปรกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]76
 
หน้า 1|2