เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกระทำอันเป็นฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 4 มิ.ย. 2567 ]8
2 เปิดรับการฝึกอบรม การตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ วันที่ 12 พ.ค.67 [ 26 เม.ย. 2567 ]23
3 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 22 เม.ย. 2567 ]34
4 ขอเชิญชวน ผู้สูงอายุ หรือประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ที่มีชื่อในเขตเทศบาลตำบลหมูสี ตรวจคัดกรองโรคตาต้อกระจก ฟรี!! ในวันที่ 13 เมษายน 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]27
5 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [ 3 เม.ย. 2567 ]36
6 คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหมูสี [ 5 ก.พ. 2567 ]28
7 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 1 ก.พ. 2567 ]23
8 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (บินโดรน) [ 9 ม.ค. 2567 ]129
9 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปีภาษี 2567 [ 8 ม.ค. 2567 ]49
10 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส. 4 ประจำภาษี 2567 [ 1 พ.ย. 2566 ]86
11 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหมูสี 2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]151
12 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 11 ต.ค. 2566 ]79
13 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]124
14 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ป้าย ประจำปีภาษี 2567 [ 15 ก.ย. 2566 ]122
15 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องแจ้งตรวจสอบรายการเงินเข้ากรณีชำระภาษีท้องถิ่น [ 29 ส.ค. 2566 ]115
16 ร่วมกันอยุด PM 2.5 [ 16 ส.ค. 2566 ]7
17 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 12 มิ.ย. 2566 ]121
18 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องขอขยายเวลาแจ้งการประมาณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]211
19 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]239
20 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 19 ต.ค. 2565 ]103
21 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ป้าย ประจำปีภาษี 2566 [ 9 ก.ย. 2565 ]219
22 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]456
23 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]314
24 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2564 [ 28 ก.พ. 2565 ]252
25 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ขอขยายเวลาแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-8 [ 23 ก.พ. 2565 ]372
26 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2565 ]300
27 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ [ 2 ก.พ. 2565 ]368
28 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ส.2565 เพิ่มเติม [ 5 ม.ค. 2565 ]252
29 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และห้องชุด(ภ.ด.ส.2) ประจำปีภาษี 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]250
30 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีเรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต ทต.หมูสี ประจำปีภาษี 2565 [ 23 ธ.ค. 2564 ]253
31 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]312
32 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 [ 10 ก.ย. 2564 ]277
33 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (เพิ่มเติม) [ 5 พ.ค. 2564 ]339
34 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4)ปี2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]169
35 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 14 ม.ค. 2564 ]14
36 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [ 8 ม.ค. 2564 ]164
37 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 30 ธ.ค. 2563 ]188
38 การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ธ.ค. 2563 ]150
39 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)และห้องชุด(ภ.ด.ส.2)ปี2564 [ 16 ธ.ค. 2563 ]233
40 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)และบัญชีรายการห้องชุด(ภ.ด.ส๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 26 พ.ย. 2563 ]178
 
หน้า 1|2