หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล  
  นายกเทศมนตรีตำบลหมูสี
โทร. 089 844 9153
 
     
 
นางสาวรังสินี  พงษ์สุวรรณ   นายยุทธการ  สังข์กลม
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081 790 4557

 
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 088 707 9596
     
   
   
   
   
   
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870874 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน