เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปท(รวมทั้งหมด) [ 12 ก.พ. 2567 ]11
2 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ก.พ. 2567 ]11
3 คู่มือการฏิบัติงานชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 16 ม.ค. 2567 ]9
4 คู่มือการปฎิบัติงานภาษีป้าย [ 16 ม.ค. 2567 ]8
5 คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน [ 16 ม.ค. 2567 ]11
6 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ [ 16 ม.ค. 2567 ]7
7 คู่มือการปฏิบัติงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 16 ม.ค. 2567 ]8
8 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน [ 1 เม.ย. 2565 ]160
9 คู่มือปฏิบัติการตรวจสอบภายใน [ 7 ม.ค. 2565 ]60