เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนา (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]133
2 แผนพัฒนา 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]44
3 แผนพัฒนา (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]65
4 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]54
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]54
6 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี [ 26 ก.ค. 2566 ]61
7 แผนพัฒนา (66-70) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]28
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]33
9 แผนพัฒนา (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]107
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 [ 3 ส.ค. 2565 ]100
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) [ 1 พ.ย. 2564 ]135
12 แผนยุทธศาสตร์ อปท.5 ปี (พ.ศ.2561-2565) [ 24 ส.ค. 2563 ]260
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) [ 23 เม.ย. 2563 ]409
14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 21 เม.ย. 2563 ]234