เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประชุม สามัญ สมัย4ครั้ง1 (28 พย 66) [ 8 ธ.ค. 2566 ]0
2 รายงานประชุมสภา วิสามัญ สมัย1 (27 กย 66) [ 5 ต.ค. 2566 ]0
3 รายงานประชุมสภา สามัญ สมัย3ครั้ง2 (23 สค. 66) [ 5 ก.ย. 2566 ]0
4 รายงานประชุมสภา สามัญ สมัย3ครั้ง1 (15สค66) [ 31 ส.ค. 2566 ]0
5 รายงานประชุมสภาฯ สามัญ สมัย1ครั้ง1 ลว.28กพ66 [ 15 มี.ค. 2566 ]0
6 รายงานการประชุมสภาฯ สามัญ สมัย 4-21 พย 65 [ 22 พ.ย. 2565 ]80
7 รายงานการประชุมสภาฯ วืสามัญ สมัย1- 23 กย 65 [ 26 ก.ย. 2565 ]70
8 รายงานประชุมสภาฯ สมัย3 ครั่งที่3 30ส.ค.65 [ 30 ส.ค. 2565 ]57
9 รายงานประชุมสภาฯ สามัญ สมัย3ครั้งที่ 1 - 15สค65 [ 2 ส.ค. 2565 ]69
10 รายงานประชุมสภาฯ สามัญฯ สมัย2ครั้ง1-30พค65 [ 31 พ.ค. 2565 ]60
11 รายงานประชุมสภาฯ สามัญ สมัย1-28 กพ 65 [ 1 มี.ค. 2565 ]68
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]178
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]152
14 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]154
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]143
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]103
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]103
18 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]104
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]91
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]101
21 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]89
22 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 25 พ.ค. 2564 ]58
23 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]46
24 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]51
25 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]49
26 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสีสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]48
27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี ครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]52
28 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี ครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]37
29 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 4 ก.พ. 2564 ]39
30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสีสมัยวิสามัยสมัยที่ 1 ครังที่ 1 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]56
31 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสีสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 [ 19 ม.ค. 2564 ]38
32 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]36
33 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]197
34 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]196
35 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]206
36 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]196
37 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]208
38 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]190
39 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]197
40 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหมูสี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 16 ส.ค. 2563 ]191
 
หน้า 1|2