เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]91
2 เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]37
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2566 [ 5 ก.ย. 2565 ]100
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ฉ.1 [ 2 ก.ย. 2565 ]67
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ฉ.1 [ 2 ก.ย. 2565 ]65
6 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4-2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]168
7 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3-2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]145
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 1 มี.ค. 2565 ]141
9 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2-2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]140
10 ประกาศเปลี่ยนแปลงงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 [ 22 ธ.ค. 2564 ]143
11 ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1-2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]120
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]155
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]13
14 ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]109
15 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7/2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]113
16 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]64
17 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]70
18 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]62
19 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]59
20 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]68
21 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง การโอนงบประมาณราบจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]58
22 รายงานผลารทบทวนเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]243
23 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 เม.ย. 2563 ]244