เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]41
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) ปรับปรุง 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]41
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]35
4 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลหมูสี [ 4 ส.ค. 2566 ]35
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) [ 18 ต.ค. 2565 ]61
6 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจรืต (พ.ศ.2566-2570) [ 18 ต.ค. 2565 ]60
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]71
8 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2566 [ 6 ม.ค. 2565 ]35
9 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน [ 4 ต.ค. 2564 ]150
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) [ 23 พ.ค. 2562 ]150
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี (2562-2564) [ 23 พ.ค. 2562 ]121