เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 93 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ [ 26 มี.ค. 2567 ]12
2 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2566 ]51
3 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนิ่มนวล หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 13 ธ.ค. 2566 ]48
4 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยครัวกำปั่น หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ธ.ค. 2566 ]66
5 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 สายทางบ้านเกาะแก้ว-สว่างอารมณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 1 ธ.ค. 2566 ]61
6 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายทางบ้านท่าช้างใต้-บ้านวังโต่งโต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2566 ]40
7 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 20 ก.ย. 2566 ]99
8 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]133
9 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]106
10 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตัดหญ้าฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2566 ]188
11 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2566 ]65
12 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี ประกวดราคาซื้ิจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.ย. 2566 ]54
13 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสีเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกล้อยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2566 ]51
14 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 8 ส.ค. 2566 ]49
15 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ส.ค. 2566 ]42
16 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลังวัดท่ามะปรางค์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]46
17 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]20
18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) [ 26 ก.ค. 2566 ]15
19 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.ค. 2566 ]26
20 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 ก.ค. 2566 ]21
21 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ค. 2566 ]43
22 ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี จ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ โดนวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 10 มี.ค. 2566 ]83
23 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 3 มี.ค. 2566 ]64
24 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2566 ]63
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2566 ]71
26 ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 21 ก.พ. 2566 ]97
27 ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบงานก่อสร้างจำนวน 3 โครงการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 20 ก.พ. 2566 ]53
28 ประกาศจ้างออกแบบก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป [ 15 ก.พ. 2566 ]64
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาวเรือง หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ก.พ. 2566 ]59
30 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.พ. 2566 ]53
31 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย J2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2565 ]145
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 เชื่อมวัดถ้ำเทวรูปทรงธรรมแยกซอยกล้วยทอดสุโขทัย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [ 12 ก.ย. 2565 ]134
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล. บริเวณน้ำผุด ( ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.ย. 2565 ]96
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาด ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมระบบระบายน้ำสายทางบุ่งเตย หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ย. 2565 ]98
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีสอร์ทลูเซอร์เน่ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) [ 8 ก.ย. 2565 ]90
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวนาสวรรค์หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 7 ก.ย. 2565 ]73
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 7 ก.ย. 2565 ]69
38 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) [ 6 ก.ย. 2565 ]75
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2565 ]82
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย J2 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) [ 30 ส.ค. 2565 ]89
 
หน้า 1|2|3