เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ต.ค. 2566 ]77
2 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]171
3 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]178
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 64 ปีงบประมาณ 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]180
5 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]187
6 รายงานผลการปฏิบัตงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]165
7 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไครมาสที่ 4 [ 12 พ.ย. 2564 ]181
8 รายงานจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]151
9 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไครมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2564 ]156
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 4 พ.ค. 2564 ]164
11 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 ไครมาสที่ 2 [ 6 เม.ย. 2564 ]180
12 แผนการใช่จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]131
13 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]224
14 รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]209
15 รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]205
16 รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]190
17 รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 4 ธ.ค. 2562 ]196
18 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]188