เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 

 

 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหมูสี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหมูสี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ