เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 

 

 

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสถิติเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ประจำปี2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ