เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 

 

 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ