เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 

 

 

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (์Nogift Policy) กับโครงการ อบรมเสริมสร้างการป้องกันทุจริตในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลหมูสี ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมปลุกจิตสำนึก (์Nogift Policy) กับโครงการ อบรมเสริมสร้างการป้องกันทุจริตในการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลหมูสี ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ