เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 

 

 

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ