เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา :www.moosi.go.th

 
 

 

 

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายการยริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายการยริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ