หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.พ. 2567    คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหมูสี 7
  9 ม.ค. 2567    ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2567 (บินโดรน) 85
  8 ม.ค. 2567    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2 ประจำปีภาษี 2567 27
  1 พ.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส. 4 ประจำภาษี 2567 49
  11 ต.ค. 2566    ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหมูสี 2566 114
  11 ต.ค. 2566    ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 57
  2 ต.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ พ.ศ. 2567 96
  15 ก.ย. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่อง กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ป้าย ประจำปีภาษี 2567 76
  29 ส.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลหมูสี เรื่องแจ้งตรวจสอบรายการเงินเข้ากรณีชำระภาษีท้องถิ่น 91
  12 มิ.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 105

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870861 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน