หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2566    แผนพัฒนา (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 68
  27 ก.ค. 2566    แผนพัฒนา 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 13
  26 ก.ค. 2566    แผนพัฒนา (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 43
  26 ก.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 33
  26 ก.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 36
  26 ก.ค. 2566    คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหมูสี 37
  26 ก.ค. 2566    แผนพัฒนา (66-70) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 0
  19 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 11
  3 ส.ค. 2565    แผนพัฒนา (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 85
  3 ส.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 65

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870896 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน