หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 พ.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 35
  8 พ.ค. 2566    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 35
  8 พ.ค. 2566    ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 35
  8 พ.ค. 2566    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 32
  9 ม.ค. 2566    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 58
  1 พ.ย. 2565    ขออนุมัตจัดทำทบทวนกฎบัตรควบคุมภายใน ปี 2566 34
  1 พ.ย. 2565    กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2566 35
  1 พ.ย. 2565    นโยบายตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 34
  1 พ.ย. 2565    แผนการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหมูสี ปี 2566 37
  1 พ.ย. 2565    จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหมุสี ปี 2566 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870903 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน