หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.moosi.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 ก.ย. 2566    เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2567 68
  11 ก.ย. 2566    เทศบัญญัติ เพิ่มเติม ฉบับ 2 พ.ศ. 2566 26
  5 ก.ย. 2565    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปี 2566 90
  2 ก.ย. 2565    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ฉ.1 57
  2 ก.ย. 2565    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ฉ.1 58
  16 มิ.ย. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 4-2565 162
  1 มิ.ย. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3-2565 138
  1 มี.ค. 2565    ประกาศเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 136
  28 ก.พ. 2565    ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2-2565 131
  22 ธ.ค. 2564    ประกาศเปลี่ยนแปลงงคำชี้แจงปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 135

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 870921 คน ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน