วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านเลือดไทย หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  เม.ย. 2566
จ้างจ้างทำตรายางหมีกในตัว ชื่อพร้อมตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน - 2426 นคราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เคสแป้นพิมพ์ Apple iPad Gen 9 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุ โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง