วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงปื้ด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านช่างไม้ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุษราคัม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ 1669 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถพ่วงรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะที่กำหนด รถเทรลเลอร์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-5635 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน 2429 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างจัดทำโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อราวบันไดทางขึ้นพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง