วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อของรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ปีการศึกษา2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ 2564 (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหมูสี ประจำปีงบประมาณ 2564 (นมเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมูสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฉ - 8520 นม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัฑณ์ รถ 6 ล้อ (หมายเลขทะเบียน 86-9478 นม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง